Uusi Pangaia

Suomeksi / På Svenska / In English

Uusi Pangaia
– kasvit, paikka ja ihminen

Uusi Pangaia on Band of Weedsin taideprojekti, joka tarkastelee Seilin saaren muutoksia kasvien näkökulmasta. Näillä sivuilla kolme kasvia toimivat oppaina saarelle ja sen tutkimukseen Saaristomeren tutkimuslaitoksella.

Ihmisen globaali toiminta siirtää nykyään lajeja mantereelta toiselle ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on kuvainnollisesti kääntänyt mannerten toisistaan kauemmas ajautumisen päinvastaiseen suuntaan. Tutkijat käyttävät ilmiöstä nimitystä ”uusi Pangaia”, jolla viitataan muinaiseen Pangaian jättiläismantereeseen. Silloin kaikki nykyiset mantereet olivat vielä kiinni toisissaan. Poistamalla mannerten luontaisen eristyneisyyden ihminen ajaa geologista historiaa pikakelauksella taaksepäin. Kun ihminen tuo yhteen kauan erillään eläneitä lajeja, niiden välinen vaihtelu poistuu. Lopputulos ei ole monimutkaisempi tai monimuotoisempi, vaan yksinkertaisempi ja köyhempi: homogenisoitunut. 

Kuuntele kasveja ja lue paikoista:

1. KALLIOKETO
Peltomaitikka Melampyrum arvense

2. RANTAKALLIO
Merirannikki Lysimachia maritima

3. PUUTARHA
Keltamo Chelidonium majus

 

 

NYA PANGAEA
Växter, plats och människan

Nya Pangaea är ett konstnärligt projekt, som utförs av Band of Weeds och betraktar hur Själö förandrats med tiden från växters synpunkt. På dessa sidor fungerar tre växter som guider till ön och hur den utforskas vid Skärgårdshavets forskningsinstitut. 

Människans globala aktivitet förflyttar arter från kontinent till kontinent på ett sätt som är utan motstycke. Det här har (i bildlig betydelse) vänt på kontinentaldriften så att kontinenterna igen närmar sig. Forskare kallar detta för “nya Pangaea”, efter den forna superkontinenten Pangaea. Då var alla nutida kontinenter ännu sammanfogade. Genom att ta bort den naturliga isolationen mellan kontinenter spolar människan den geologiska historian tillbaka i raskt takt. När människan för ihop arter som länge levt avskilda, tar hon också bort variationen dem emellan. Resultatet blir inte mer komplicerad eller mer mångfaldig, den blir enklare och fattigare; likformat.

Nya Pangaea är en del av CAA Contemporary Art Archipelagos projekt Spöken i förändring.

Lyssna på växter och läs om platser:

1. HÄLLMARKSÄNG
Pukvetet Melampyrum arvense

2. STRANDHÄLL
Strandkrypan Lysimachia maritima

3. TRÄDGÅRD
Skelörten Chelidonium majus

 

THE NEW PANGAEA
– Plants, place and people

The New Pangaea is an art project by Band of Weeds, which looks at how the island of Seili has changed over time from the viewpoint of plants. On this site, three plants act as a guide to the island and to the study of it at the Archipelago Research Institute.

Human global activity is transferring species between continents at an unprecedented rate. This has (figuratively speaking) reversed continental drift, so that continents are now approaching each other. Scientists call this the “New Pangaea”, after the ancient supercontinent Pangaea, in which all the modern continents were fused. By destroying the natural isolation between continents, humans are rewinding geological history at high speed. When humans bring long-separated species together, variation between them is lost. The end result is not more complex or diverse, it is simpler and poorer; homogenised. 

The New Pangaea is part of the Spectres in Change project by CAA Contemporary Art Archipelago.

Listen to the plants and read about the places:

1. MEADOW
Field cow-wheat Melampyrum arvense

2. SEASHORE
Sea milk-wort Lysimachia maritima

3. GARDEN
Greater celandine Chelidonium majus