Midsummer Mast

Midsummer Mast

FI  / ENG

Juhannussalko Fiskarsin ruukin torilla, 1946. Majstång vid Fiskars torg år 1946. May pole (Midsummer pole) at Fiskars Village circa 1946. Lähde / Källa / Source: Laura Holmström (1940), Minnen från Fiskars, upptecknade av Laura Holmström, Minnen och hågkomster (s. 166). Ekenäs: Ekenäs Tryckeri Ab 1994. Fiskarsin museon arkisto / Fiskars museums arkiv / Fiskars Museum Archive

 

Juhannusmasto


Juhannusmasto on taiteilijaparin FRAUD teos, jonka on tuottanut Contemporary Art Archipelago (CAA). Teos on toteutettu yhteistyössä laivanveistäjien ja puuseppien kanssa Sigyn museolaivan vanhoista mastoista. Se esitetään Turussa yhteistyössä Forum Marinumin kanssa, Turun kaupungin tuella.

 

Juhannussalko kansantuomioistuimena

Juhannussalko on vanha kesäpäivänseisaukseen liitetty perinne, jolla on pitkä historia monissa Euroopan maissa. Alkujaan Ruotsista Suomeen rantautunut tapa on ollut yleinen erityisesti Länsi-Suomessa.

Koivu- ja mäntyseppeleleillä koristelluilla saloilla on ollut Euroopassa useita merkityksiä: niitä on pystytetty hyvän sadon toivossa, juhlistamaan kelttiläisen kalenterin ”valoisten päivien” alkua sekä häpeäpaaluiksi maaherrojen, paroneiden ja kuninkaiden nöyryyttämiseen. Muun muassa Englannissa juhannussalkoja pystytettiin jo toukokuussa pelloille ja niityille, jossa ne toimivat kansanomaisten tuomioistuinten näyttämönä, yhteismaan oikeutena, nimeltä “Fields of May” eli Toukokuun vainio. 

 

Sigynin mastot

Vuonna 1887 rakennettu purjealus Sigyn tarvitsi uuden maston vuonna 2018. Tämä nykyään Turussa sijaitseva museolaiva, viimeinen kaltaisensa puinen kauppalaiva, purjehti pitkään maailman valtamerillä. Toisin kuin sata vuotta sitten, jolloin Euroopan siirtomaavaltojen laivastot oli rakennettu puusta ja suojattu tervalla Pohjolan metsistä, uudeksi mastoksi sopivia puita löytyi koko Suomesta vuonna 2018 vain kourallinen. Lopulta mastoihin tarvittavat kolme puuta saatiin Fiskarsin metsistä. 

 

Juhannusmasto

Vaihtokaupan hengessä taiteilijapari FRAUD on ottanut talteen Sigynin vanhat mastot, puomit ja muun merenkulkuesineistön merimuseo Forum Marinumin lahjoittamina. Yhteistyössä turkulaisten veneenveistäjien ja fiskarsilaisten puuseppien kanssa tästä jäämistöstä on suunniteltu ja rakennettu Juhannusmasto.

Ennennäkemättömien ympäristökriisien synnyttäessä jatkuvasti uusia hätätiloja FRAUD ehdottaa ’talteenottamista’ tavaksi kyseenalaistaa perinteiden merkityksiä. Nykyisten kriisien johdosta on mahdollista, ettemme voi jättää perinnöksi tuleville sukupolville tätä maailmaa, jossa nyt elämme. Miten löydämme uudelleen perinteet ja luomme aikaa kestäviä uusia tietotaitoja?

Juhannusmasto nousee Turussa Varvintorille 29.5.-24.6.2021 Sigynin rinnalle museolaivan uusia mastoja pystytettäessä. Teos oli esillä ensimmäistä kertaa Fiskarsissa kesällä 2020 osana kesänäytttelyä Niitty.

 

Yhteistyötahot ja tukijat

Juhannusmasto on uusi tilausteos, jonka on tuottanut Contemporary Art Archipelago (CAA). Teoksen tuotantoa ovat tukeneet Koneen säätiö, Turun kaupungin kaunistamisrahasto, Canada Council for the Arts, Forum Marinum, ONOMA, Fiskarin Laatupuu Oy, Ruusupapu, Fiskars Oy ja Fiskars Historical Archives. Teos on toteutettu yhteistyössä Entisöinti Rinne Oy’n kanssa.

Lämpimät kiitokset kaikille teoksen toteutukseen osallistuneille: Heikki Aska, Taru Elfving, Emilia Hänninen, Thierry Young, Matleena Kalajoki, Silja Kivistö, Elias Lähdesmäki, Tommi Lavonen, Robert Louhimies, Tapio Maijala, Pekka Mattila, Jesse Partanen, Lotta Petronella, Ville Poikola, Atte Pylvänäinen, Tuomo Rinne, Jukka Salo, Tapio Santala, Anton Schubert, Kenneth Silver, Saskia Suominen, Rhys Thomas, Anna Ulff and Hanna Utriainen.

 

FRAUD (Kanada/Espanja)
on taiteilijapari Audrey Samson ja Francisco Gallardo, jotka tutkivat taiteen keinoin ekologisia kysymyksiä suhteessa talouden, teknologian ja tiedon rakenteisiin yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

 

Valtamerilaiva Sigyn Hartlepoolissa, Englannissa, 1905.  Hartlepool oli keskeinen puutavarasatama.
Oceanfararen Sigyn i Hartlepool 1905. Hartlepool var en viktig  hamn för timmerfrakt.
The transatlantic vessel Sigyn in Hartlepool, 1905, a key timber  port.

 

Metsänhoidolla on aina ollut läheisiä yhteyksiä veneenveistoon.
Forestry and arboriculture have always been intimately linked to boatbuilding practices.
Lähde / Källa / Source: Guillet, Peter. The Timber Merchant’s Guide. Clock & Rose Press, 1823.

 

ENG

Midsummer Mast

Midsummer Mast is an art work by the duo FRAUD, commissioned by Contemporary Art Archipelago (CAA). It has been built in collaboration with shipwrights and carpenters using the old masts of the museum ship Sigyn. The work is presented in Turku in co-operation with Forum Marinum and supported by the City of Turku.

 

Maypole as a popular court

Midsummer pole is a pre-modern summer-solstice related tradition celebrated in many European countries. This custom was also celebrated in certain villages in the west of Finland, a legacy of the Swedish Empire’s rule.

Birch and pine garlands decorated poles which were erected in offering of good harvests, celebration of the beginning of the ‘light days’ (Celtic calendar), or as popular tribunals where governors, barons and kings were deposed and punished if ruled guilty. These May Poles were hoisted in fields and meadows known as the ‘Ey-commons’ or’ Fields of May’. Thus meadows operated as the highest court in popular law – now known for example in England as ‘commons law’.

 

Masts of Sigyn

The Sigyn, built in 1887, needed new masts in 2018. This wooden barque that crossed the oceans and seas for trade a hundred years ago, the last remaining of its kind, is now a museum ship in Turku. Unlike last century, when Finland provided most European Empires with the timber and tar to build their fleets, when scouting for the mast material in 2018, only a handful of trees in all of Finland were found to be of suitable size. The three trees ultimately used to re-mast Sigyn were found in Fiskars forest. 

 

Midsummer Mast

To foster an exchange between traditional and contemporary practices, the Midsummer Mast has been conceptualised and built in collaboration with shipwrights and carpenters. It is made from salvaged discarded masts, spars and other maritime wares from the Sigyn, donated by Forum Marinum.

As the unprecedented environmental crisis creates further emergencies, FRAUD proposes ‘salvaging’ as a way to question the meaning of traditions. Now that there might not be a world to “hand over” to the coming generations, nor is it possible to “return to the sources”, how do we re-claim traditions?

Midsummer Mast will be hoisted on Varvintori square in Turku 29.5.-24.6.2021 beside Sigyn on the occasion of the museum ship’s reopening. The mast was first presented in Fiskars as part of the exhibition Meadow during summer 2020.

 

Collaboration & Support

Midsummer Mast has been commissioned by Contemporary Art Archipelago (CAA) with the support of Kone Foundation, City of Turku, Forum Marinum, Onoma, Fiskarin Laatupuu Oy, Ruusupapu, Fiskars Oy, and Fiskars Historical Archives. The work has been made possible through a collaboration with Entisöinti Rinne Oy. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts.

We extend our gratitude to a great many individuals, who have contributed to the project so far: Heikki Aska, Taru Elfving, Emilia Hänninen, Thierry Young, Matleena Kalajoki, Silja Kivistö, Elias Lähdesmäki, Tommi Lavonen, Robert Louhimies, Tapio Maijala, Pekka Mattila, Jesse Partanen, Lotta Petronella, Ville Poikola, Atte Pylvänäinen, Tuomo Rinne, Jukka Salo, Tapio Santala, Anton Schubert, Kenneth Silver, Saskia Suominen, Rhys Thomas, Anna Ulff and Hanna Utriainen.

 

FRAUD (Canada/Spain) 

is the duo Audrey Samson and Francisco Gallardo. Critical spatial practitioners, they develop modes of art-led enquiry, which examine the process of ‘financialisation’ through extractive data practices, and cultivate critical cosmogony building.

 

 

Veneenveistäjät ja puusepät keskustelevat mitkä osat vanhasta  mastosta voidaan pelastaa. Turun Telakka (tammikuu 2020). Skeppsbyggare och snickare diskuterar vilka delar av den gamla  masten man kan återanvända. Åbo skeppsvarv (januari 2020). Shipwrights and carpenters discussing which section of the old  masts can be salvaged. Turku shipyard (January 2020)

 

Sigynin uusia mastoja varten kaadetun puun jäänteet. Vierailu kannolla Fiskarsin metsässä (syyskuuu 2019). Återstoden av det fällda trädet för Sigyns nya master. Besök vid stubben i Fiskars skog (september 2019). Remainder of one of the trees used for the Sigyn’s new masts. Visit to the stump in Fiskars forest (September 2019).